BG | EN

 

 

 

 

 

Страници

Създаване - Развитие

„Авис Инженеринг” ЕООД е частно дружество, основано през 1996 година в град Пловдив. Наша основна дейност е изграждането, реконструкцията и модернизацията на захранващи мрежи и съоръжения за всякакъв вид електротранспорт – железопътен, трамваен, тролейбусен, минен и метро- транспорт.


Към момента във фирмата си сътрудничат специалисти и работници, които притежават необходимата квалификация и дългогодишен опит, за да може фирмата да предложи на своите клиенти високо качество и сигурно партньорство.


Разполагаме с голям брой специализирана строителна механизация, необходима за реализацията на  проекти в областта на електротранспорта.


Ние желаем да продължим да се развиваме, за това непрекъснато подобряваме и разширяваме нашата дейност и се стремим максимално да удовлетворим изискванията на нашите клиенти и партньори.

 


Изработка на уебсайт website.bg