BG | EN

 

 

 

 

 

Страници

Специализирани железопътни машини

Монтажни машини за изграждане и поддръжка на железопътна контактна мрежа, както и прилежащата инфраструктура към железния път и контактната мрежа.

Двупътни специализирани машини

Двупътни специализирани машини за монтаж и поддръжка на трамвайна, тролейбусна и железопътна контактна мрежа.


Специализирани машини

Специализирани машини за монтаж и поддръжка на трамвайна и тролейбусна контактна мрежа.

 

Двупътни багери

Двупътни багери с възможности за работа както от земно платно така и от железен път. Багерът е специализиран за направа изкопи за центрофугални и правоъгълни фундаменти за стълбове.


Багери

Машини  за строително-монтажни работи /пътно платно, пресечен терен/.

Телескопични ротационни товарачи

Машината намира широко приложение в различни сфери на дейности, съпътстващи изпълнението на СМР по контактна мрежа.


Машини за транспорт и полагане на бетонни смеси

Машини за транспорт и полагане на бетонни смеси, които спомагат при  работите, свързани с монтажа на стълбове и фундаменти за контактна мрежа.

Камиони

Kамиони - бордови и самосвали се използват при строително-монтажните работи, съпътстващи израждането на контактна мрежа, превоз на товари, материали и т.н.


Вагони

Вагони за изграждане на железопътна контактна мрежа, както и прилежащата инфраструктура към железният път и контактната мрежа – трайно установени върху железен път.

Вагонетки

Вагонетки за изграждане на железопътна контактна мрежа, както и прилежащата инфраструктура към железният път и контактната мрежа – трайно установени върху железен път. 


Ремаркета

Ремаркета за транспорт и развиване на кабелни барабани. Ремаркетaта може да се товарят с кабелни барабани. 

Мобилни въздушни компресори

Мобилен въздушен компресор Манесман Демаг с двойнорегулируем теглич, спирачка и светлини. Компресорът е подходящ за всекидневна употреба и високо натоварване.
 


Изработка на уебсайт website.bg