BG | EN

 

 

 

 

 Проект "Проектиране и строителство за модернизация на железопътен участък София – Елин Пелин"


Проект "Проектиране и строителство за модернизация на железопътен участък София – Елин Пелин"

Проект "Проектиране и строителство за модернизация на железопътен участък София - Елин Пелин", част от проекта за модернизация на железопътна линия София - Пловдив, се финансира от Механизма за свързана Европа и е първият обект с финансиране по механизма. 

Отсечката включва 23 км двойна жп линия, а стойността на договора е 120 млн. лева без ДДС. Изпълнител на обекта е "Келет" АБ ДЗЗД, съставено от унгарската "Келет" и българската "АВ" АД, Хасково.

Срокът на договора е 4 години, от които 1 година за проектиране и 3 години за строителство на отсечката. В търга участваха шест компании и обединения, сред тях не бяха големите български контрактори. 

Модернизацията на железопътната отсечка София - Елин Пелин попада в обхвата на проект "Модернизация на железопътна линия София - Пловдив: железопътни участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин Септември", която е част от направление София - Пловдив - Бургас.

Железопътната линия София-Пловдив е сред най-важните железопътни връзки в страната с важно регионално икономическо и стратегическо значение, като линия съединяваща един от най-големите индустриални центрове - София с Пловдив, Бургас, Стара Загора и цялата Югоизточна България.

 


Изработка на уебсайт website.bg