BG | EN

 

 

 

 

 Проект "Рехабилитация на железопътни участъци Скутаре – Оризово и Стралджа – Церковски, част от жп линията Пловдив – Бургас, Фаза 2"


Проект "Рехабилитация на железопътни участъци Скутаре – Оризово и Стралджа – Церковски, част от жп линията Пловдив – Бургас, Фаза 2"
Проект "Рехабилитация на железопътни участъци Скутаре - Оризово и Стралджа - Церковски, част от проект: "Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив - Бургас, Фаза 2" се финансира от ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 г.
Позиция 1 на проекта, която включва проектиране и изграждане на жп участък Скутаре - Оризово, е на стойност 63 млн. лева без ДДС. Участъкът е с дължина 26 км единична жп линия.
Изпълнител на проекта е Обединение "Европейски железници", съставено от "Трейс Груп Холд","Инфраструктурно строителство"ЕАД, "РВП Илиянци"ЕООД, а срокът за изпълнение на всички дейности е 3 години.
В този търг има и позиция 2, която е за "Рехабилитация на железопътен участък Стралджа - Церковски", също част от "Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив - Бургас - Фаза 2".
Обектът е за участъка от км 217+210 до км 218+919 (Път 1) и от км 218+586 до км 218+973 (Път 2), с изпълнител Консорциум СЕТ ДЗЗД.
Модернизацията на отсечката Скутаре - Оризово е част от жп линията Пловдив - Бургас и обновяването й във фаза 2.

Изработка на уебсайт website.bg