BG | EN

 

 

 

 

 

Страници

Референтен обект 13 за железопътен транспорт

„Рехабилитация на контактната мрежа в УЧАСТЪК № 810 ЖП Гара Белозем“

Референтен обект 12 за железопътен транспорт

„Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив - Бургас“ - Позиция 3


Референтен обект 11 за железопътен транспорт

„Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив - Бургас“ - Позиция 2

Референтен обект 10 за железопътен транспорт

Модернизация на железопътната отсечка Септември - Пазарджик


Референтен обект 9 за железопътен транспорт

Контактна мрежа по Път 1 в междугарието Михайлово - Калояновец

Референтен обект 8 за железопътен транспорт

Проект „ Реконструкция и електрификация на ж.п. линия Свиленград – Турска граница“


Референтен обект 7 за железопътен транспорт

„Основен ремонт на Тунел №3, по Трета главна железопътна линия. Подобект:  Контактна мрежа – Демонтаж и монтаж” - В участъка Долно Камарци - Мирково

Референтен обект 6 за железопътен транспорт

„Тягова подстанция Алдомировци” – „Окачване на едномодов 24-нишков оптичен кабел по стълбовете на контактна мрежа в участъка София – Драгоман”


Референтен обект 5 за железопътен транспорт

„Ремонт на контактна мрежа с подмяна на стълбовни линии, засягащи 3 броя гаражни коловози за ЕМВ № 1,2,3 до ремонтно хале за ЕВМ в район София локомотивно депо”

Референтен обект 4 за железопътен транспорт

„Подновяване и електрификация на железопътна линия Волуяк – Калотина запад – границата”


Референтен обект 3 за железопътен транспорт

 „Гара Пловдив пътническа – перонни покрития – ІІ –ри перон” – „Озвучаване” „Силнотокови електромонтажни работи”

Референтен обект 2 за железопътен транспорт

 „Механизирано подновяване на железния път в отсечката Струпец – Роман, път №2 от км 100+776 до км 105+806”


Референтен обект 1 за железопътен транспорт

„Електрификация на железопътна линия Дупница – Кулата” 


Изработка на уебсайт website.bg