BG | EN

 

 

 

 

 

Страници

Референтен обект 19 за железопътен транспорт

"Подмяна на наклонени и негабаритни железобетонови стълбове в участъка Димово – Орешец"

Референтен обект 18 за железопътен транспорт

"Преустройство на контактната мрежа на закрита гара Габарево"


Референтен обект 17 за железопътен транспорт

„Преустройство на контактната мрежа на закрита гара Буново“

Референтен обект 16 за железопътен транспорт

 „Преустройство на контактната мрежа на закрита гара Макреш“


Референтен обект 15 за железопътен транспорт

„Преустройство на контактната мрежа на закрита гара Долно Церовене“

Референтен обект 14 за железопътен транспорт

„Възстановяване на проектната скорост в .междугарието Реброво - Своге, път № 2 от км 24+589 до км 32+573 с дължина 7 984 м"

 


Референтен обект 13 за железопътен транспорт

„Рехабилитация на контактната мрежа в УЧАСТЪК № 810 ЖП Гара Белозем“

Референтен обект 12 за железопътен транспорт

„Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив - Бургас“ - Позиция 3


Референтен обект 11 за железопътен транспорт

„Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив - Бургас“ - Позиция 2

Референтен обект 10 за железопътен транспорт

Модернизация на железопътната отсечка Септември - Пазарджик


Референтен обект 9 за железопътен транспорт

Контактна мрежа по Път 1 в междугарието Михайлово - Калояновец

Референтен обект 8 за железопътен транспорт

Проект „ Реконструкция и електрификация на ж.п. линия Свиленград – Турска граница“


Референтен обект 7 за железопътен транспорт

„Основен ремонт на Тунел №3, по Трета главна железопътна линия. Подобект:  Контактна мрежа – Демонтаж и монтаж” - В участъка Долно Камарци - Мирково

Референтен обект 6 за железопътен транспорт

„Тягова подстанция Алдомировци” – „Окачване на едномодов 24-нишков оптичен кабел по стълбовете на контактна мрежа в участъка София – Драгоман”


Референтен обект 5 за железопътен транспорт

„Ремонт на контактна мрежа с подмяна на стълбовни линии, засягащи 3 броя гаражни коловози за ЕМВ № 1,2,3 до ремонтно хале за ЕВМ в район София локомотивно депо”

Референтен обект 4 за железопътен транспорт

„Подновяване и електрификация на железопътна линия Волуяк – Калотина запад – границата”
1 | 2

 


Изработка на уебсайт website.bg