BG | EN

 

 

 

 

 

Страници

Референтен обект 6 за трамваен транспорт

"Реконструкция на трамваен релсов път, пътни платна и контактно-кабелна мрежа бул. „Княз Ал. Дондуков" в участъка от ул. "Кракра" до "Младежки театър"

Референтен обект 5 за трамваен транспорт

"Oсновен ремонт на релсов път и пътни платна на ул. „Kракра“ в участъка от бул. „Дондуков“ до бул. „Янко Сакъзов“


Референтен обект 4 за трамваен транспорт

„Реконструкция на релсов път и пътни платна на бул.  „Александър Стамболийски” в участъка от бул. „Христо Ботев” до бул. „Константин Величков” - гр. София

Референтен обект 3 за трамваен транспорт

 „Реконструкция на релсов път и пътни плътна по бул.  „Христо Ботев” в участъка между бул. „Мария Луиза” и бул. „Сливница” - гр. София


Референтен обект 2 за трамваен транспорт

 „Ремонт на кабели от ТИС „Медицинска Академия” до „Руски паметник” - „Скобелев” - гр. София

Референтен обект 1 за трамваен транспорт

„Ремонт на релсов път и пътни плътна по ул. „Шипченски проход”, „Реконструкция на контактно кабелна мрежа” - гр. София
 


Изработка на уебсайт website.bg