BG | EN

 

 

 

 

 

Страници

Референтен обект 9 за трoлейбусен транспорт

"Реконструкция на релсов път, пътни платна и контактно-кабелна мрежа бул. „Княз Ал. Дондуков" в участъка от ул. "Кракра" до "Младежки театър"

Референтен обект 8 за тролейбусен транспорт

"Oсновен ремонт на релсов път и пътни платна на ул. „Kракра“ в участъка от бул. „Дондуков“ до бул. „Янко Сакъзов“


Референтен обект 7 за тролейбусен транспорт

Демонтаж на участъци от нефункциониращата въздушна контактна мрежа (ВКМ) - гр. Пловдив

Референтен обект 6 за тролейбусен транспорт

„Аварийно възстановяване на тролейбусна контактна мрежа” - гр. Хасково


Референтен обект 5 за тролейбусен транспорт

„Ремонт и преустройство на тролейбусна контактна мрежа в зоната на кръстовището на ул. „Единство” с  бул. „Васил  Левски” - гр. Хасково

Референтен обект 4 за тролейбусен транспорт

„Реконструкция на въздушна контактна мрежа на бул. „Източен” в участъка от бул. „Христо Ботев” до бул. „Мария Луиза” - гр. Пловдив


Референтен обект 3 за тролейбусен транспорт

„Ремонт и преустройство на тролейбусна контактна мрежа в зоната на кръстовището на ул. „Раковски” с ул. „Ком” - гр. Хасково

Референтен обект 2 за тролейбусен транспорт

 „Ремонт и преустройство на тролейбусна контактна мрежа в зоната на кръстовището на ул. „Ком” с ул. „Васил Левски” - гр. Хасково


Референтен обект 1 за тролейбусен транспорт

„Възстановяване на тролейбусна контактна мрежа по бул. „Андрей Сахаров” от източния устой на моста „Въртопо” до кръстовището при бул. „Александър Малинов” - гр. София 


Изработка на уебсайт website.bg