BG | EN

 

 

 

 

 

Страници

Референтен обект 4 за минен транспорт

„Възстановяване на железопътна линия до склад за гипс в електроцентрала „Марица Изток 3” - гр. Раднево

Референтен обект 3 за минен транспорт

Рудник „Траяново–1” – „Механична работилница. Ремонт на подкранов път и укрепване на колона” - гр. Раднево


Референтен обект 2 за минен транспорт

„Сяроочистваща инсталация – гара ТЕЦ 3 – контактна мрежа” - гр. Раднево

Референтен обект 1 за минен транспорт

 „Железопътни коловоз за пълни състави от „Железопътен Пост 3”  до гара „ТЕЦ 2 – Естакади” – рудник Траяново-север ” - гр. Раднево
 


Изработка на уебсайт website.bg