BG | EN

 

 

 

 

 

Референтен обект 5 за железопътен транспорт

Ремонт на контактна мрежа с подмяна на стълбовни линии, засягащи 3 броя гаражни коловози за ЕМВ № 1,2,3 до ремонтно хале за ЕВМ в район София локомотивно депо

„Ремонт на контактна мрежа с подмяна на стълбовни линии, засягащи 3 броя гаражни коловози за ЕМВ № 1,2,3 до ремонтно хале за ЕВМ в район София локомотивно депо”

 

Инвеститор:   НК „ЖИ”
Възложител: „Транс Ел Инженеринг  - РМ” ЕТ
Местоположение: район София локомотивно депо
Период на реализация: Май, 2008г. – Юни, 2008г.
Роля на „Авис Инженеринг” ЕООД:  Подизпълнител
Характер на работите:
-    Демонтаж на стълбове и фундаменти;
-     Монтаж на стълбове и фундаменти.

 

 


Галерия:
Изработка на уебсайт website.bg