BG | EN

 

 

 

 

 

Референтен обект 3 за железопътен транспорт

„Гара Пловдив пътническа – перонни покрития – ІІ –ри перон” – „Озвучаване” „Силнотокови електромонтажни работи”

 „Гара Пловдив пътническа – перонни покрития – ІІ –ри перон” – „Озвучаване” „Силнотокови електромонтажни работи” 
Инвеститор:   НК „ЖИ”
Възложител: „Трансстрой – Варна” АД
Местоположение:  гара Пловдив
Период на реализация: Март, 2004г. – Януари, 2005г.
Роля на „Авис Инженеринг” ЕООД: Подизпълнител
Характер на работите:
-    Демонтажни работи;
-    Електромонтажни работи;
-    Демонтажни работи - озвучаване;
-    Монтажни работи - озвучаване;
-    Пусково настроечни и наладъчни работи.

 


Галерия:
Изработка на уебсайт website.bg