BG | EN

 

 

 

 

 

Референтен обект 2 за железопътен транспорт

Механизирано подновяване на железния път в отсечката Струпец – Роман, път №2 от км 100+776 до км 105+806”

„Механизирано подновяване на железния път в отсечката Струпец – Роман, път №2 от км 100+776 до км 105+806”

 

Инвеститор:   НК „ЖИ”
Възложител: „ЖС БЪРНО” АД - Клон
Местоположение:  Струпец – Роман
Период на реализация: Октомври, 2003г. - Март, 2004г.
Роля на „Авис Инженеринг” ЕООД: Подизпълнител
Характер на работите:
-    Демонтаж на стълбове и фундаменти;
-    Монтаж на стълбове и фундаменти;
-    Демонтаж контактна мрежа;
-    Монтаж контактна мрежа;
-    ОИ и ТТС.

Референции за обекта Вижте тук: Референция1 и Референция2


 


Галерия:
Изработка на уебсайт website.bg