BG | EN

 

 

 

 

 

Референтен обект 2 за трамваен транспорт

„Ремонт на кабели от ТИС „Медицинска Академия” до „Руски паметник” - /+,-/ „Скобелев”

„Ремонт на кабели от ТИС „Медицинска Академия” до „Руски паметник” - „Скобелев”

 

Инвеститор:   Столична Община
Възложител: „Столичен електротранспорт” ЕАД, поделение „Трансенерго и РП”
Местоположение: гр. София
Период на реализация: Декември, 2007г. – Януари, 2008г.
Роля на „Авис Инженеринг” ЕООД: Подизпълнител
Характер на работите:
-    Кабелна мрежа – правотокови кабели 600V.

Референция за обекта: Вижте тук...


 


Галерия:
Изработка на уебсайт website.bg