BG | EN

 

 

 

 

 

Референтен обект 4 за трамваен транспорт

„Реконструкция на релсов път и пътни платна на бул.  „Александър Стамболийски” в участъка от бул. Христо Ботев” до бул. „Константин Величков”

„Реконструкция на релсов път и пътни платна на бул.  „Александър Стамболийски” в участъка от бул. „Христо Ботев” до бул. „Константин Величков”

 

Инвеститор:   Столична Община
Възложител: „СК-13 Трансстрой” АД
Местоположение: гр. София
Период на реализация: Октомври, 2008г. – Февруари, 2009г.
Роля на „Авис Инженеринг” ЕООД: Подизпълнител
Характер на работите:,
-    Стълбове и фундаменти;
-    Контактна мрежа;
-    Кабелна мрежа 600V.

Референции за обекта Вижте тук: Референция1 и Референция2


 


Галерия:
Изработка на уебсайт website.bg