BG | EN

 

 

 

 

 

Референтен обект 1 за трамваен транспорт

 „Ремонт на релсов път и пътни плътна по ул. „Шипченски проход” от бул. „Ситняково” до ул. „Иван Димитров- Куклата” / Трамвайно ухо „Гео Милев”/ - „Реконструкция на контактно кабелна мрежа”

„Ремонт на релсов път и пътни плътна по ул. „Шипченски проход” от бул. „Ситняково” до ул. „Иван Димитров- Куклата”, „Реконструкция на контактно кабелна мрежа”

 

Инвеститор: Столична Община
Възложител: „ОХЛ ЖС” АД – клон София
Местоположение: гр. София
Период на реализация: Октомври, 2006г. – Януари, 2007г.
Роля на „Авис Инженеринг” ЕООД: Подизпълнител
Характер на работите:
-    Стълбове и фундаменти;
-    Контактна мрежа;
-    Кабелна мрежа 600 V;
-    Кабелна мрежа за захранване на указатели знаци за спирки.

Референции за обекта Вижте тук: Референция1 и Референция2


 


Галерия:
Изработка на уебсайт website.bg