BG | EN

 

 

 

 

 

Референтен обект 1 за тролейбусен транспорт

 „Възстановяване на бул. „Андрей Сахаров” от източния устой на моста „Въртопо” до кръстовището при бул. „Ал. Малинов”, Възстановяване на тролейбусна контактна мрежа по бул. „Андрей Сахаров”

„Възстановяване на тролейбусна контактна мрежа по бул. „Андрей Сахаров” от източния устой на моста „Въртопо” до кръстовището при бул. „Александър Малинов”

 

Инвеститор:  „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД
Възложител: „ТРЕЙС – СОФИЯ” ЕАД
Местоположение: гр. София
Период на реализация: Май, 2007г. – Юни, 2007г.
Роля на „Авис Инженеринг” ЕООД: Подизпълнител
Характер на работите:
-    Монтаж на контактна мрежа.

Референция за обекта: Вижте тук...


 


Галерия:
Изработка на уебсайт website.bg