BG | EN

 

 

 

 

 

Референтен обект 2 за метро транспорт

 „Метро София, І метродиаметър ІІ радиус” – „Метро участък км 8+043  - км 10+307” – Монтаж и електрозахранване на контактна релса.

 „Метро София, І метродиаметър ІІ радиус” – „Метро участък км 8+043  - км 10+307” – Монтаж и електрозахранване на контактна релса.

 

Инвеститор:  „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД
Възложител: „РВП Кьоне” АД - София
Местоположение: гр. София
Период на реализация: Февруари, 2008г. – Ноември, 2008г.
Роля на „Авис Инженеринг” ЕООД: Подизпълнител
Характер на работите:
-    Монтаж на контактна релса;
-    Захранване на контактна релса;
-    Монтаж на защитен кожух за контактна релса.

Референция за обекта: Вижте тук...


 


Галерия:
Изработка на уебсайт website.bg