BG | EN

 

 

 

 

 

Референтен обект 3 за минен транспорт

Рудник „Траяново – 1” – „Механична работилница. Ремонт на подкранов път и укрепване на колона”

Рудник „Траяново–1” – „Механична работилница. Ремонт на подкранов път и укрепване на колона”

Инвеститор: „ Мини Марица - Изток” ЕАД
Възложител: „Пътно поддържане – Нова Загора” ЕООД
Местоположение: Рудник „Траяново – 1”
Период на реализация: Ноември, 2005г. – Януари, 2006г.
Роля на „Авис Инженеринг” ЕООД: Подизпълнител
Характер на работите:
- Подмяна релсов път;
- Подмяна подложки;
- Укрепване на колона.

 

 


Изработка на уебсайт website.bg