BG | EN

 

 

 

 

 

Референтен обект 6 за тролейбусен транспорт

Аварийно възстановяване на тролейбусна контактна мрежа

„Аварийно възстановяване на тролейбусна контактна мрежа”

 

Инвеститор: Община Хасково
Възложител: „Тролейбусен транспорт” ЕООД
Местоположение: гр. Хасково
Периоди на реализация:     Април 2009 г.
                                        Януари 2008 г.
                                        Октомври 2007 г.
Роля на „Авис Инженеринг” ЕООД:  Главен изпълнител
Характер на работите:
       - възстановяване на контактна мрежа.

Референция за обекта: Вижте тук...


 


Изработка на уебсайт website.bg