BG | EN

 

 

 

 

 

Референтен обект 1 за минен транспорт

Железопътни коловоз за пълни състави от „Железопътен Пост 3”  до гара „ТЕЦ 2 – Естакади” – Блок пост за автоблокировка в рудник „Траяново – север”

 „Железопътни коловоз за пълни състави от „Железопътен Пост 3”  до гара „ТЕЦ 2 – Естакади” –  рудник Траяново-север ”

 

Възложител: „Мини Марица Изток” ЕАД – гр. Раднево
Местоположение: рудник „Трояново – север”
Период на реализация:  Ноември, 2002г. - Януари,2003г.
Роля на „Авис Инженеринг” ЕООД: Главен изпълнител
Характер на работите:
-Изтегляне на кабели;
-Монтаж на светофари;
-Монтаж на шкафове;
-Монтажни работи.

Референция за обекта: Вижте тук...

 


Изработка на уебсайт website.bg