BG | EN

 

 

 

 

 

Референтен обект 8 за железопътен транспорт

Реконструкция и електрификация на ж.п. линия Свиленград – Турска граница

Проект „ Реконструкция и електрификация на ж.п. линия Свиленград - Турска граница"


Инвеститор: НК "ЖИ"
Възложител: „ОХЛ ЖС" АД - Р. Чехия
Местоположение: ж.п. линия Свиленград - Турска граница
Роля на „Авис Инженеринг" ЕООД: Подизпълнител
Характер на работите:
Изпълнени са работи по следните части:
- Част Електрическа - Контактна мрежа - монтаж на стълбове и фундаменти;
- Част Електрическа - ОСП - турска граница;
- Част Електрическа - Магистрални кабели;
- Част Oбщо строителство и железен път - - Шумозаглушителни прегради;
- Част Осигурителни инсталации.

Референции за обекта: Референция 1 и Референция 2

 


Галерия:
Изработка на уебсайт website.bg