BG | EN

 

 

 

 

 

Референтен обект 9 за железопътен транспорт

Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Пловдив - Бургас

Проект: „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъци на железопътната линия Пловдив - Бургас"


Част Контактна мрежа по Път 1 в междугарието Михайлово - Калояновец с обща дължина 7,988 км
Инвеститор: НК "ЖИ"
Възложител: Трейс - София АД
Роля на „Авис Инженеринг" ЕООД: Подизпълнител
Изпълнени бяха следните видове работи:
- Монтаж и рехабилитация на стълбове и фундаменти;
- Рехабилитация на съществуващата контактна мрежа, включваща: подмяна на носещото въже с ново; боядисване на съществуващите конзоли и подмяна на изолаторите им; подмяна на заземленията; подмяна на струните и струнните клеми; подмяна на компенсираните, твърдите и средните анкеровки; подмяна на секционните разединители; подмяна на вентилните отводители;
- Тестване и въвеждане в редовна експлоатация на рехабилитираната контактна мрежа.

Референция за обекта: Вижте тук...

 


Галерия:
Изработка на уебсайт website.bg