BG | EN

 

 

 

 

 

Референтен обект 10 за железопътен транспорт

Проект „Модернизация на железопътния участък Септември – Пловдив – част от трансевропейската железопътна мрежа”

Позиция 1: „Модернизация на железопътната отсечка Септември - Пазарджик"


Инвеститор: НК "ЖИ"
Възложител: Свителски - Баугезелшафт м.б.Х
Местоположение: Железопътна линия Септември - Пазарджик
Роля на „Авис Инженеринг" ЕООД: Подизпълнител
Характер на работите:
- Работи по системата на контактната мрежа и секционните постове;
- Изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации в участъка Септември - Пазарджик;
- Ел. захранване на Пултове за временно управление;
- Демонтаж на осигурителна техника;
- Доставка на материали по части: Контактна мрежа; Отопление и осветление на стрелки; Сигнализация - шахти и подземни кабелни канали.

 

Удостоверение за добро изпълнение може да видите тук...

 


Галерия:
Изработка на уебсайт website.bg