BG | EN

 

 

 

 

 

Референтен обект 11 за железопътен транспорт

Рехабилитация  на  железопътната  инфраструктура  по участъците  на железопътната  линия  Пловдив  -   Бургас“ - Позиция  2

Позиция 2: „Рехабилитация на железопътните отсечки Стара Загора - Завой (до км 190+590 в междугарието Ямбол - Завой) и Завой - Зимница (от км 192+706 до входната стрелка на гара Зимница), включително главните коловози в гарите Стара Загора и Ямбол и всички гари и спирки между тях с приблизителна разгъната дължина на железния път 120 км"

Инвеститор: НК "ЖИ"
Възложител: Трейс-София ЕАД
Местоположение: Железопътна линия Пловдив -Бургас
Роля на „Авис Инженеринг" ЕООД: Подизпълнител
Характер на работите:
Строителни и монтажни работи по контактна мрежа и свързано оборудване:
- Стълбове и фундаменти;
- Въздушна контактна мрежа;
- Дистанционно управление на разединители.

Строителни и монтажни работи по част „Сигнализация" в обхват „Възстановяване на действието на външни съоръжения на гарова маршрутно - релейна централизация"
Удостоверения за добро изпълнение: Удостоверение 1 и Удостоверение 2.

 


Галерия:
Изработка на уебсайт website.bg