BG | EN

 

 

 

 

 

Референтен обект 12 за железопътен транспорт

„Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив - Бургас“ - Позиция 3

Позиция 3: „Рехабилитация на железопътната отсечка Церковски - Карнобат, включително главните коловози в гара Церковски с приблизителна разгъната дължина на железния път 28 км и подновяване на железния път в отсечката Карнобат - Бургас, включително главните коловози в гарите Карнобат и Бургас и всички гари и спирки между тях, с приблизителна разгъната дължина на железния път 122 км "

Инвеститор: НК "ЖИ"
Възложител: Трейс-София ЕАД
Местоположение: Железопътна линия Пловдив -Бургас
Роля на „Авис Инженеринг" ЕООД: Подизпълнител
Характер на работите:
Строителни и монтажни работи по контактна мрежа и свързано оборудване:
- Стълбове и фундаменти;
- Въздушна контактна мрежа;
- Дистанционно управление на разединители;
- Основен секционен пост;
- Аварийно възстановяване на контактната мрежа.

Удостоверение за добро изпълнение може да видите тук...

 

 

 


Галерия:
Изработка на уебсайт website.bg