BG | EN

 

 

 

 

 

Референтен обект 6 за трамваен транспорт

"Реконструкция на трамваен релсов път, пътни платна и контактно-кабелна мрежа бул. „Княз Ал. Дондуков" в участъка от ул. "Кракра" до "Младежки театър"

"Реконструкция на трамваен релсов път, пътни платна и контактно-кабелна мрежа бул. „Княз Ал. Дондуков" в участъка от ул. "Кракра" до "Младежки театър"


Инвеститор: Столична Община
Възложител: „ТРЕЙС_СОФИЯ” ЕАД
Местоположение: гр. София
Период на реализация: Юни, 2017г. – Октомври, 2017г.
Роля на „Авис Инженеринг” ЕООД: Изпълнител


Характер на работите:

- Стълбове и фундаменти;
- Контактна мрежа;
- Eл. част на автоматична трамвайна стрелка;
- Oтопление на трамвайна стрелка;
- Kабелна мрежа до 1 kV.

 

 

 

 


Галерия:
Изработка на уебсайт website.bg