BG | EN

 

 

 

 

 

Референтен обект 8 за тролейбусен транспорт

"Oсновен ремонт на релсов път и пътни платна на ул. „Kракра“ в участъка от бул. „Дондуков“ до бул. „Янко Сакъзов“

"Oсновен ремонт на релсов път и пътни платна на ул. „Kракра“ в участъка от бул. „Дондуков“ до бул. „Янко Сакъзов“


Инвеститор: Столична Община
Възложител: „ТРЕЙС_СОФИЯ” ЕАД
Местоположение: гр. София
Период на реализация: Юни, 2017г. – Юли, 2017г.
Роля на „Авис Инженеринг” ЕООД: Изпълнител

Характер на работите:
- Стълбове и фундаменти;
- Контактна мрежа;
- Kабелна мрежа до 1 kV.

 

 


Галерия:
Изработка на уебсайт website.bg