BG | EN

 

 

 

 

 

Референтен обект 13 за железопътен транспорт

„Рехабилитация на контактната мрежа в УЧАСТЪК № 810 ЖП Гара Белозем“

„Рехабилитация на контактната мрежа в УЧАСТЪК № 810 ЖП Гара Белозем“ от Обособена позиция 1: „Рехабилитация на железопътен участък Скутаре-Оризово“ по ПРОЕКТ: „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив-Бургас- Фаза 2“

 

Инвеститор: НК “ЖИ”
Възложител: Трейс-София ЕАД
Местоположение: гара Белозем
Роля на „Авис Инженеринг” ЕООД:  Изпълнител


Характер на работите:
Строителни  и  монтажни  работи  по  контактна  мрежа  и  свързано  оборудване:

- Контактна мрежа;

- Електрическо захранване на нетягови  консуматори от контактна мрежа; 

- Изграждане на Предпазни и Шумозаглушителни стени.

 

Удостоверение за добро изпълнение може да видите тук...

 

 


Галерия:
Изработка на уебсайт website.bg