BG | EN

 

 

 

 

 

Референтен обект 14 за железопътен транспорт

Възстановяване на проектната скорост в междугарието Реброво - Своге

„Възстановяване на проектната скорост в .междугарието Реброво - Своге, път № 2 от км 24+589 до км 32+573 с дължина 7 984 м"

 

Инвеститор: НК “ЖИ”
Възложител: Джи Пи Груп АД
Местоположение: Реброво - Своге
Роля на „Авис Инженеринг” ЕООД:  Изпълнител

Характер на работите:
Строителни  и  монтажни  работи  по  контактна  мрежа  и  свързано  оборудване:
    • Стълбове и фундаменти;
    • Контактна мрежа;
    • Обезопасяване на кабели за захранване и управление на секционни разединители.

 

 

 

 


Галерия:
Изработка на уебсайт website.bg