BG | EN

 

 

 

 

 

Референтен обект 15 за железопътен транспорт

„Преустройство на контактната мрежа на закрита гара Долно Церовене“

„Преустройство на контактната мрежа на закрита гара Долно Церовене“


Възложител: НК “ЖИ”
Местоположение:  гара Долно Церовене
Роля на „Авис Инженеринг” ЕООД:  Изпълнител
Характер на работите:
Строителни  и  монтажни  работи  по  контактна  мрежа  и  свързано  оборудване:


    • Стълбове и фундаменти;
    • Контактна мрежа.

 

 

 


Галерия:
Изработка на уебсайт website.bg