BG | EN

 

 

 

 

 

Референтен обект 5 за метро транспорт

„Проект за разширение на метрото в София: Трета метролиния - депо “Ботевградско шосе” – бул. „Владимир Вазов” – Централна градска част – жк „Овча купел”, Първи етап“

„Проект за разширение на метрото в София: Трета метролиния - депо “Ботевградско шосе” – бул. „Владимир Вазов” – Централна градска част – жк „Овча купел”, Първи етап“

 

УЧАСТЪК 4: „От км. 4+320 до км. 4+950 с една метростанция” (МС 5);


УЧАСТЪК 3: „Обособена позиция три - участък от км 6+561.05 (край на МС 8) до км 4+950 с 2 бр. метростанции и тунелен участък”.

 

Инвеститор: „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД
Възложител: Трейс - София ЕАД
Местоположение: гр. София
Период на реализация: септември, 2018г. – декември, 2019г.
Роля на „Авис Инженеринг” ЕООД: Подизпълнител
Характер на работите:
        ◦ Монтаж на твърда контактна мрежа Rigid
        ◦ Монтаж на електрозахранване за контактна мрежа;
        ◦ Полагане на кабели.

 

 

 


Галерия:
Изработка на уебсайт website.bg