BG | EN

 

 

 

 

 

Референтен обект 17 за железопътен транспорт

„Преустройство на контактната мрежа на закрита гара Буново“

„Преустройство на контактната мрежа на закрита гара Буново“

Възложител: НК “ЖИ”

Местоположение:  гара Буново

Роля на „Авис Инженеринг” ЕООД:  Изпълнител

Характер на работите: 

Строителни  и  монтажните  работи  за горепосочения обект, които са извършени в периода август - септември 2020 г., включват: 

1. Трасиране на 7 бр. нови стълбове.

2. Направа на 7 бр. фундаменти тип Ф"С" за стълб тип БМК 5,7/11,15.

3. Изправяне на 7 бр. стълбове БМК 5,7/11,15.

4. Направа 2 бр. анкерни котви тип КИА.

5. Доставка и монтаж на7 бр. еднопътна конзола в комплект с изолатори

6. Доставка и монтаж на 7 бр. нови хамути и заземления на жб стълб.

7. Антикорозионно боядисване на 6 бр. жр стълбове с рехабилитация на фундаментите им.

8. Монтаж на 1 бр. средна анкеровка.

9. Регула на 2 бр. компенсиращи устройства.

10. Номериране, датиране и поставяне на табели на 13 бр. стълбове.

11. Регула на контактна мрежа км 1,200

 

Удостоверение за проекта може да видите тук

 

 


Галерия:
Изработка на уебсайт website.bg