BG | EN

 

 

 

 

 

Референтен обект 18 за железопътен транспорт

"Преустройство на контактната мрежа на закрита гара Габарево"

"Преустройство на контактната мрежа на закрита гара Габарево"

 

Възложител: НК "ЖИ"

Местоположение: гара Габарево

Роля на „Авис Инженеринг" ЕООД: Изпълнител

Характер на работите:
Строителни и монтажните работи за горепосочения обект, които са извършени в периода август - септември 2020 г., включват:

1. Трасиране на 9 бр. нови стълбове.
2. Направа на 9 бр. фундаменти тип Ф"С" за стълб тип БМК 5,7/11,15.
3. Изправяне на 9 бр. стълбове БМК 5,7/11,15.
4. Направа 4 бр. анкерни котви тип КИА.
5. Доставка и монтаж на 9 бр. еднопътна конзола в комплект с изолатори
6. Доставка и монтаж на 9 бр. нови хамути и заземления на жб стълб.
7. Монтаж на 1 бр. средна анкеровка.
8. Номериране, датиране и поставяне на табели на 10 бр. Стълбове.
9. Регула на контактна мрежа км 1,200

Удостоверение за проекта може да видите тук.

 


Галерия:
Изработка на уебсайт website.bg