BG | EN

 

 

 

 

 

Референтен обект 4 за минен транспорт

Възстановяване на железопътна линия до склад за гипс в електроцентрала „Марица Изток 3”

„Възстановяване на железопътна линия до склад за гипс в електроцентрала „Марица Изток 3”

 

Инвеститор: „Енел Марица Изток”
Възложител: „БОНЕТИ” ООД
Местоположение: „Енел Марица Изток 3”
Период на реализация: Март, 2009г. – Юни, 2009г.
Роля на „Авис Инженеринг” ЕООД: Подизпълнител
Характер на работите:
-    Изграждане на контактна мрежа – 1,65кV;
-    Демонтаж на стълбове и фундаменти;
-    Монтаж на стълбове и фундаменти;
-    Демонтаж на контактна мрежа;
-    Монтаж на контактна мрежа.

Референция за обекта: Вижте тук...

 

 


Галерия:
Изработка на уебсайт website.bg