BG | EN

 

 

 

 

 Правна информация

Фирма „Авис Инженеринг” ЕООД полага надлежната грижа за изработката на този уеб-сайт и за надеждността на данните в него, но фирма „Авис Инженеринг” ЕООД по никакъв начина не поема отговорност за верността, пълнотата, актуалността или достъпа до информацията, поместена тук. Информация, съдържанието, илюстрациите и елементите от дизайна на този уеб-сайт са собственост на фирма „Авис Инженеринг” ЕООД и са защитени от закона за авторското право и сродните му права.
Данните и мненията, съдържащи се в уеб-сайта, се предоставят от фирма „Авис Инженеринг” ЕООД само за лично ползване и с цел информиране. Информацията, съдържаща се в този уеб-сайт не може да бъде разпространявана, копирана, публикувана, предавана, препредавана, излъчвана или архивирана без изричното съгласие на фирма „Авис Инженеринг” ЕООД.
Фирма „Авис Инженеринг” ЕООД не носи отговорност за вреди, преки или непреки, които произтичат от използването на информация от този уеб-сайт.
Фирма „Авис Инженеринг” ЕООД има право по всяко време да променя информация, съдържаща се тук, както и да премества или заличава този уеб-сайт.
Фирма „Авис Инженеринг” ЕООД не носи отговорност за вреди, преки или непреки, претърпени в резултат от ползването или достъпа до този уеб-сайт.
Фирма „Авис Инженеринг” ЕООД не преглежда който и да е уеб-сайт, свързан с уеб-сайта на фирма „Авис Инженеринг” ЕООД, и не потвърждава или поема никаква отговорност за предоставената в такъв уеб-сайт информация, както и за продуктите или услугите, предлагани чрез такъв уеб-сайт.

 


Изработка на уебсайт website.bg