Двупътни багери

Двупътни багери с възможности за работа както от земно платно така и от железен път. Багерите са специализирани за направа изкопи за центрофугални и правоъгълни фундаменти за стълбове, също така за изкопни и подравняващи работи за направа на земно легло с различни наклони. Чрез пневматичен чук багерите имат възможност за разкъртване на фундаменти, пътища… Стрелата на багерите, оборудвана с кука за повдигане на товари може да се използва за изправяне и монтаж стълбове.

Модел:
Атлас 1604 К-ZW

Брой: 2

Параметри – машина:
Размери – ширина: 2,5 м; височина: 4 м; дължина: 7,75 м
Общо тегло на машината: 22 т
Съоръжение за движение по железен път –
междурелсово разстояние: 1435 мм

Оборудване:
Кофа – широчина: 850 мм
Кофа – широчина: 500 мм
Грайфер – широчина: 600 мм
Грайфер – широчина: 280 мм
Хидравличен чук
Свредел с твърдосплавна пробивна глава (Шнек) – височина 4м; диаметър 0,9 м
Планираща кофа – широчина: 2 м
Кука за повдигане на товари
Теглич за теглене на вагони по железен път