Двупътни специализирани машини

Двупътни специализирани машини за монтаж и поддръжка на трамвайна, тролейбусна и железопътна контактна мрежа.

Модел:
Мерцедес Бенц – Атего 1523

Параметри – машина:
Размери – ширина: 2,45м; височина: 3,6м; дължина: 9,2м
Общо тегло на машината: 15 т
Съоръжение за движение по железен път: Zweiweg
Междурелсово разстояние: 1435 мм ; 1009 мм

Модел:
Мерцедес Бенц 1414

Параметри – машина:
Размери – ширина: 2,45м; височина:3,95м; дължина: 8,15м
Общо тегло на машината: 15 т
Съоръжение за движение по железен път: Schoerling
Междурелсово разстояние: 1435 мм

Модел:
Мерцедес Бенц 1113

Параметри – машина:
Размери – ширина: 2,45м; височина:3,95м; дължина: 8,15м
Общо тегло на машината: 12 т
Съоръжение за движение по железен път: Schoerling
Междурелсово разстояние: 1435 мм

Модел:
Мерцедес Унимог У 1650 Лотрак 240S

Параметри – машина:
Размери – ширина:2,55м; височина:3,60 м; дължина: 6,96 м
Общо тегло на машината: 12 т
Съоръжение за движение по железен път: Zweiweg
Междурелсово разстояние: 1435 мм