Машини за транспорт и полагане на бетонни смеси

Машини за транспорт и полагане на бетонни смеси, които спомагат при работите, свързани с монтажа на стълбове и фундаменти за контактна мрежа. Осигурен и улеснен достъп от железен път при вагонетката и вагона, оборудвани с бетоносмесители.

Модели:
Мeрцедес Бенц 3244 Актрос, Бетоносмесител

Параметри – машина:
Размери: дължина – 9 м , широчина – 2,6 м, височина – 3,8 м;
Транспортираща лента: дължина – 1,7 м,
Тегло – 3020 кг,
Капацитет – 70 м3,
скорост – 3,5 м/сек
Буре – 8 м3

Вагонетка с Бетоносмесител BSH 051
Маса тара – 4 000 кг
обща товароподемност – 12000 кг
Вместимост – 5 м3

Вагон с Бетоносмесител BSH 051
Вместимост – 5 м3
Тегло на вагона – 28 000 кг

Kюбели за бетон ( товароносимост – 1,25т, вместимост – 500L) – 2 бр.