Ремаркета

Ремарке с хидравлична система за транспорт и развиване на кабелни барабани. Ремаркето е оборудвано с въздушна спирачна система. Ремаркето може, да се товари с кабелни барабани. На него също така може да бъде натоварено и „ремарке с железен ход за транспорт и развиване на кабелни барабани“.

Модел:
Фетер

Параметри – ремарке:
Максимална товароносимост на ремаркето – 3 500 кг
Максимален диаметър на кабелни барабани, който ремаркето може да товари – 3,2 м

Оборудване:
Въздушна спирачна система
Осветление и сигнализация отговарящи на изискванията на правилник за движение по пътищата
Стабилизатори осигуряващи стабилност на натовареното ремаркето, когато не е закачено към камион.

Ремарке с железопътен ход и хидравлична система за транспорт и развиване на кабелни барабани. Теглича на ремаркето е с регулируема височина, което спомага ремаркето, да се закача на различни видове двупътни специализирани машини или на железопътни машини

Модел:
Фетер

Параметри – ремаркето:
Максимална товароносимост на ремаркето – 2 000 кг.
Максимален диаметър на кабелни барабани, който ремаркето може да товари – 2,2 м
Променливо междурелсово разстояние на железния ход: 1435 мм и 1009 мм

Оборудване:
Теглич с регулируема височина
Ръчна спирачка на ремаркето
Спирачна система спомагаща плавно развиване на барабаните.