Референтен обект 1 за трамваен транспорт

„Ремонт на релсов път и пътни плътна по ул. „Шипченски проход” от бул. „Ситняково” до ул. „Иван Димитров- Куклата”, „Реконструкция на контактно кабелна мрежа”

Инвеститор: Столична Община
Възложител: „ОХЛ ЖС” АД – клон София
Местоположение: гр. София
Период на реализация: Октомври, 2006г. – Януари, 2007г.
Роля на „Авис Инженеринг” ЕООД: Подизпълнител
Характер на работите:
– Стълбове и фундаменти;
– Контактна мрежа;
– Кабелна мрежа 600 V;
– Кабелна мрежа за захранване на указатели знаци за спирки.

Референции за обекта Вижте тук: Референция 1 и Референция 2