Референтен обект 1 за трoлейбусен транспорт

„Възстановяване на тролейбусна контактна мрежа по бул. „Андрей Сахаров” от източния устой на моста „Въртопо” до кръстовището при бул. „Александър Малинов”

Инвеститор: „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД
Възложител: „ТРЕЙС – СОФИЯ” ЕАД
Местоположение: гр. София
Период на реализация: Май, 2007г. – Юни, 2007г.
Роля на „Авис Инженеринг” ЕООД: Подизпълнител

Характер на работите:
– Монтаж на контактна мрежа.

Референция за обекта: Вижте тук…