Референтен обект 10 за железопътен транспорт

Позиция 1: „Модернизация на железопътната отсечка Септември – Пазарджик“

Инвеститор: НК „ЖИ“
Възложител: Свителски – Баугезелшафт м.б.Х
Местоположение: Железопътна линия Септември – Пазарджик
Роля на „Авис Инженеринг“ ЕООД: Подизпълнител
Характер на работите:
– Работи по системата на контактната мрежа и секционните постове;
– Изграждане на системи за сигнализация и телекомуникации в участъка Септември – Пазарджик;
– Ел. захранване на Пултове за временно управление;
– Демонтаж на осигурителна техника;
– Доставка на материали по части: Контактна мрежа; Отопление и осветление на стрелки; Сигнализация – шахти и подземни кабелни канали.

Удостоверение за добро изпълнение може да видите тук…