Референтен обект 11 за железопътен транспорт

Позиция 2: „Рехабилитация на железопътните отсечки Стара Загора – Завой (до км 190+590 в междугарието Ямбол – Завой) и Завой – Зимница (от км 192+706 до входната стрелка на гара Зимница), включително главните коловози в гарите Стара Загора и Ямбол и всички гари и спирки между тях с приблизителна разгъната дължина на железния път 120 км“

Инвеститор: НК „ЖИ“
Възложител: Трейс-София ЕАД
Местоположение: Железопътна линия Пловдив -Бургас
Роля на „Авис Инженеринг“ ЕООД: Подизпълнител
Характер на работите:
Строителни и монтажни работи по контактна мрежа и свързано оборудване:
– Стълбове и фундаменти;
– Въздушна контактна мрежа;
– Дистанционно управление на разединители.

Строителни и монтажни работи по част „Сигнализация“ в обхват „Възстановяване на действието на външни съоръжения на гарова маршрутно – релейна централизация“
Удостоверения за добро изпълнение: Удостоверение 1 и Удостоверение 2.