Референтен обект 12 за железопътен транспорт

Позиция 3: „Рехабилитация на железопътната отсечка Церковски – Карнобат, включително главните коловози в гара Церковски с приблизителна разгъната дължина на железния път 28 км и подновяване на железния път в отсечката Карнобат – Бургас, включително главните коловози в гарите Карнобат и Бургас и всички гари и спирки между тях, с приблизителна разгъната дължина на железния път 122 км „

Инвеститор: НК „ЖИ“
Възложител: Трейс-София ЕАД
Местоположение: Железопътна линия Пловдив -Бургас
Роля на „Авис Инженеринг“ ЕООД: Подизпълнител
Характер на работите:
Строителни и монтажни работи по контактна мрежа и свързано оборудване:
– Стълбове и фундаменти;
– Въздушна контактна мрежа;
– Дистанционно управление на разединители;
– Основен секционен пост;
– Аварийно възстановяване на контактната мрежа.

Удостоверение за добро изпълнение може да видите тук…