Референтен обект 15 за железопътен транспорт

„Преустройство на контактната мрежа на закрита гара Долно Церовене“

Възложител: НК “ЖИ”
Местоположение:  гара Долно Церовене
Роля на „Авис Инженеринг” ЕООД:  Изпълнител
Характер на работите:
Строителни  и  монтажни  работи  по  контактна  мрежа  и  свързано  оборудване:

• Стълбове и фундаменти;
• Контактна мрежа.

Удостоверение за добро изпълнение за проекта може да видите тук.