Референтен обект 16 за железопътен транспорт

„Преустройство на контактната мрежа на закрита гара Макреш“

Възложител: НК “ЖИ”
Местоположение:  гара Макреш
Роля на „Авис Инженеринг” ЕООД:  Изпълнител

Характер на работите:
Строителни  и  монтажни  работи  по  контактна  мрежа  и  свързано  оборудване:- Стълбове и фундаменти;
– Контактна мрежа.

Удостоверение за добро изпълнение за проекта може да видите тук.