Референтен обект 3 за метро транспорт

„МЕТРОПОЛИТЕН – СОФИЯ” – Първи метро радиус „Окачване на радио кабел по носачи от метростанция 9 до метростанция 13”

Инвеститор: „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД
Възложител: „ИТА – ТРЕЙД” ЕООД
Местоположение: гр. София
Период на реализация: Февруари, 2009г. – Май, 2009г.
Роля на „Авис Инженеринг” ЕООД: Подизпълнител

Характер на работите:
– Монтаж на окачване;
– Изтегляне на радио кабел.

Референция за обекта: Вижте тук…

Категория: