Референтен обект 4 за железопътен транспорт

„Подновяване и електрификация на железопътна линия Волуяк – Калотина запад – границата”

Инвеститор: НК „ЖИ”
Възложител: „ТРАНССТРОЙ – ВАРНА” АД
Местоположение: железопътна линия Волуяк – Калотина запад – границата
Период на реализация: Юни, 2005г. – Август, 2005г.
Роля на „Авис Инженеринг” ЕООД: Подизпълнител по част Контактна мрежа на следните участъци: “Гара Драгоил”, „Гара Драгоил – Гара Калотина” , „Гара Калотина”, „Гара Калотина – Гара Калотина Запад”, „Гара Калотина Запад”

Характер на работите:
– Монтаж на контактна мрежа.

Референции за обекта Вижте тук: Референция 1 и Референция 2