Референтен обект 4 за метро транспорт

„МЕТРОПОЛИТЕН – СОФИЯ” – Първи метро- радиус „Окачване на радио- кабел по носачи от метростанция 9 до метростанция 13”

Инвеститор: „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД
Възложител: „ИТА – ТРЕЙД” ЕООД
Местоположение: гр. София
Период на реализация: Май, 2009г. – Юни, 2009г.
Роля на „Авис Инженеринг” ЕООД: Подизпълнител
Характер на работите:
– Монтаж на полиетиленови тръби с висока плътност (PEHD) за оптичен кабел;
– Изтегляне на оптичен кабел.

Референция за обекта: Вижте тук…

Категория: