Референтен обект 4 за трамваен транспорт

„Реконструкция на релсов път и пътни платна на бул. „Александър Стамболийски” в участъка от бул. „Христо Ботев” до бул. „Константин Величков”

Инвеститор: Столична Община
Възложител: „СК-13 Трансстрой” АД
Местоположение: гр. София
Период на реализация: Октомври, 2008г. – Февруари, 2009г.
Роля на „Авис Инженеринг” ЕООД: Подизпълнител
Характер на работите:,
– Стълбове и фундаменти;
– Контактна мрежа;
– Кабелна мрежа 600V.

Референции за обекта Вижте тук: Референция 1 и Референция 2